เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 8 บ้านซำพุ ตำบลน้ำสวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิอกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศ [ 1 เม.ย. 2567 ]2
3 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายกกไฮ บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 [ 13 ก.พ. 2566 ]37
4 โครงการซ่อมแซมถนนสายภูกกข่า-ซำเตย ลงดินลูกรังวัสดุคัดเลือก บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 [ 13 ก.พ. 2566 ]39
5 โครงการปรับปรุงดอนเจ้าปู่ (บ้านซำพุ หมู่ที่ 8) [ 10 ก.พ. 2566 ]30
6 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายดอนเจ้าปู่-ห้วยแล้ง [ 27 ม.ค. 2566 ]31
7 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายกกไฮ-นาโป่ง [ 25 ม.ค. 2566 ]35
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากพุ-เพียหัวฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ธ.ค. 2565 ]44
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูถนนเพีย-ภูมะแว (กันเงินปีงบ 65) [ 14 พ.ย. 2565 ]36
10 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตซอยเทศบาล 9 (กันเงินปีงบ 65) [ 4 พ.ย. 2565 ]40
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกไฮ-ภูหวด หมู่ที่ 7 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565) [ 1 พ.ย. 2565 ]32
12 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2565 ]85
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน (กันเงินปีงบ 65) [ 10 ต.ค. 2565 ]37
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพีย-ห้วยม่วง บ้านเพีย [ 23 ก.ย. 2565 ]73
15 ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพีย - ห้วยม่วง [ 15 ก.ย. 2565 ]79
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน [ 11 ก.ค. 2565 ]107
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คอสะพาน บ้านนาน้ำมัน [ 11 ก.ค. 2565 ]110
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 [ 14 มี.ค. 2565 ]174
19 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายผาน้อยบ้านวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]158
20 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายฮ่อมผาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]197
 
หน้า 1|2|3