เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 ก.ค. 2564 ]2
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่1/2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]1
3 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
4 จ้างซ่อมแซมคันถนนสายภูกกข่า-ซำเตย (บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]2
5 จ้างปรับปรุงทางเดินเท้าบ้านซำพุ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคันถนนสายภูกกข่า-ชำเตย(บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าบ้านซำพุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยเทศบาล 7/1 (บ้านเพีย หมู่ที่ 2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]1
12 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 [ 4 ก.ค. 2564 ]1
13 จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]1
15 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]1
16 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานบ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโพนเลา-ห้วยลาดกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
19 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 [ 1 เม.ย. 2564 ]1
20 ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 ม.ค. 2564 ]1