เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากพุ-เพียหัวฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2565 ]33
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพีย-ห้วยม่วง บ้านเพีย [ 23 ก.ย. 2565 ]37
4 ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพีย - ห้วยม่วง [ 15 ก.ย. 2565 ]42
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน [ 11 ก.ค. 2565 ]73
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คอสะพาน บ้านนาน้ำมัน [ 11 ก.ค. 2565 ]72
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 [ 14 มี.ค. 2565 ]134
8 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายผาน้อยบ้านวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]118
9 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายฮ่อมผาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]135
10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ [ 3 ก.พ. 2565 ]122
11 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลูกรังสายข้างบ้านนายไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]156
12 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาแบบสายสะพาย) จำนวน 4 เครื่อง [ 10 ม.ค. 2565 ]126
13 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ [ 10 ม.ค. 2565 ]118
14 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายห้วยทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]113
15 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรังสายหนองคำผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]117
16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 รายการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]118
17 โครงการขุดลอกห้วยนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]109
18 โครงการขุดลอกห้วยร่องทาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]116
19 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายร่องทาม-โคกน้ำเกลี้ยง บ้านเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]118
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำพุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]116
 
หน้า 1|2|3