เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพีย-ห้วยม่วง บ้านเพีย [ 23 ก.ย. 2565 ]1
2 ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพีย - ห้วยม่วง [ 15 ก.ย. 2565 ]8
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน [ 11 ก.ค. 2565 ]36
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คอสะพาน บ้านนาน้ำมัน [ 11 ก.ค. 2565 ]36
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 [ 14 มี.ค. 2565 ]91
6 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายผาน้อยบ้านวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]80
7 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายฮ่อมผาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]78
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ [ 3 ก.พ. 2565 ]82
9 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลูกรังสายข้างบ้านนายไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]115
10 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาแบบสายสะพาย) จำนวน 4 เครื่อง [ 10 ม.ค. 2565 ]90
11 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ [ 10 ม.ค. 2565 ]80
12 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายห้วยทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]76
13 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรังสายหนองคำผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]83
14 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 รายการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]82
15 โครงการขุดลอกห้วยนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]73
16 โครงการขุดลอกห้วยร่องทาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]81
17 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายร่องทาม-โคกน้ำเกลี้ยง บ้านเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]77
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำพุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]80
19 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด(กันสาด)เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยวิธีรเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]79
20 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 11 พ.ย. 2564 ]79
 
หน้า 1|2|3