เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    รายละเอียดข่าว

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้

1. จ้างขุดลอกห้วยร่องทาม บ้านเพีย หมู่ทีี่ 2

2. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำพุ หมู่ที่ 8

3. จ้างขุดลอกห้วยนาน้ำมัน บ้านาน้ำมัน หมู่ที่ 3

4. จ้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3

5. จ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 8

6. จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 2

7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังแตน หมู่ที่ 7    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ