เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
  โครงการ อพ.สธ. กิจกรรมที่ 1[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 5]
 
  มอบถังขยะให้กับประชาชน เพื่อคัดแยกขยะ[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 7]
 
  ประเมิน LPA ประจำปี 2566[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 11]
 
  ช่างชุมชน (Fix it - จิตอาสา)[วันที่ 2023-09-02][ผู้อ่าน 6]
 
  ปลูกต้นไม้ 30 ส.ค. 66 ดอนเจ้าปู่[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบสิ่งของให้กับ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุม ปรึกษาหารือช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 14]
 
  1 อปท. 1 สวนสมุนไพร กิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ ...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมรวมพลังทางศาสนาจิตอาสาปลูกป่าชุมชน[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 16]
 
  งานเทศกาลผลไม้เมืองเลย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ป...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 15]
 
  มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านวังแคน หมู่ 7 ต.น้ำสวย[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15