เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รณรงค์กำจัดยุงลาย [ 22 ก.ย. 2566 ]0
2 มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ [ 13 ก.ย. 2566 ]2
3 ประกาศ เรื่อง การใช้ระเบียบเทศบาลตำบลน้ำสวย ว่าด้วยการบริหารจัดการตลาด ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]6
4 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]5
5 ระเบียบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทต.น้ำสวย พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]7
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องแสกนลายนิ้วมือของ พนง.เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้างของ ทต.น้ำสวย [ 19 ก.ค. 2566 ]10
7 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]6
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 66 [ 26 มิ.ย. 2566 ]10
9 ประกาศ ทต.น้ำสวย เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการตนเอง) [ 15 มิ.ย. 2566 ]7
10 โครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 29 พ.ค. 2566 ]12
11 ประชาสัมพันธ์ เปิดจองแผงตลาดสด ปี 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]20
12 เปิดรับสมัครจองเข้าขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 12 พ.ค. 2566 ]16
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 11 พ.ค. 2566 ]19
14 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]12
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 พ.ค. 2566 ]17
16 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ [ 3 พ.ค. 2566 ]15
17 การขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 1 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]16
18 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำสวย ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]18
19 ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 3 เม.ย. 2566 ]12
20 ช่วยเหลือไฟไหม้บ้านประชาชน [ 27 มี.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6