เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 18 ต.ค. 2564 ]3
2 องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 6 ต.ค. 2564 ]11
3 การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]13
4 ส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง [ 17 ส.ค. 2564 ]21
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]24
6 คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวย ที่ ๒๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 4 มิ.ย. 2564 ]49
7 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]26
8 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]19
9 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคลและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]19
10 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล [ 20 พ.ค. 2564 ]19
11 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]21