เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 6 ม.ค. 2565 ]18
2 นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด [ 20 ธ.ค. 2564 ]16
3 คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) [ 15 ธ.ค. 2564 ]24
4 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 13 ธ.ค. 2564 ]30
5 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) [ 22 พ.ย. 2564 ]38
6 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 22 พ.ย. 2564 ]36
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]39
8 คู่มือการดำเนินการของนักท่องเที่ยว / ผู้ประกอบการภายใต้มาตรการโควิค -19 [ 11 พ.ย. 2564 ]38
9 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 9 พ.ย. 2564 ]42
10 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 พ.ย. 2564 ]35
11 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 18 ต.ค. 2564 ]39
12 องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 6 ต.ค. 2564 ]45
13 การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]55
14 ส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง [ 17 ส.ค. 2564 ]59
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]62
16 คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวย ที่ ๒๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 4 มิ.ย. 2564 ]109
17 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]66
18 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]53
19 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคลและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]52
20 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล [ 20 พ.ค. 2564 ]53
 
หน้า 1|2