เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 4 ก.ค. 2565 ]1
2 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำสวย ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 30 มิ.ย. 2565 ]3
3 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ฝายใหญ่) [ 28 มิ.ย. 2565 ]8
4 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 27 มิ.ย. 2565 ]8
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]12
6 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]10
7 ตรวจฟัน ศูนย์เด็ก [ 24 มิ.ย. 2565 ]11
8 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 24 มิ.ย. 2565 ]11
9 ครงการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) [ 22 มิ.ย. 2565 ]13
10 สำรวจดอนเจ้าปู่ [ 21 มิ.ย. 2565 ]12
11 ซ้อมแผนดับเพลิง [ 21 มิ.ย. 2565 ]13
12 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 20 มิ.ย. 2565 ]13
13 ตรวจสอบเหตุดินทรุด [ 20 มิ.ย. 2565 ]11
14 ตรวจ EHA [ 17 มิ.ย. 2565 ]16
15 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ เพื่อต่อเติมบ้าน [ 17 มิ.ย. 2565 ]14
16 ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 16 มิ.ย. 2565 ]15
17 จราจรหน้าโรงเรียน และ บริการ EMS [ 15 มิ.ย. 2565 ]16
18 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]13
19 อบรมโครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]12
20 ออกพื้นที่เติมยาสามัญประจำบ้าน ณ จุดบริการยาสามัญประจำชุมชน [ 14 มิ.ย. 2565 ]12
 
หน้า 1|2|3|4