เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้าราชการกลางข้าราชการกลางหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]23
2 ประกาศ กทจ.เลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]44
3 ประกาศ ก.จ ก.พ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2565 ]104
4 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 26 เม.ย. 2565 ]103
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พศ.2558 [ 18 เม.ย. 2565 ]108