เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ