เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัย

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอบุติภัยในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัย
 
คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ