เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]4
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]25
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]13
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]27
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]31
6 รายงานผลการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]52
7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]52
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]54
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]24
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]26
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]127
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]133
13 รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]147
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]132
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]127
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]133
17 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]144
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]130