เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ