เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563


รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 ของ สตง.

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 ของ สตง.
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง