เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


ผลคะแนน ITA ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลคะแนน ITA ประจำปี 2565
 
ประกาศ ITA ปี 2565
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ