เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


ผลคะแนน ITA ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลคะแนน ITA ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ