เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ