เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับการคัดเลือก พศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับการคัดเลือก พศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ