เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]47
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Audit Plan) [ 28 ก.ย. 2566 ]51
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]34
4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยงวิธีการและระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 ก.ย. 2566 ]33
5 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]67
6 ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1/ 2566) [ 20 ก.พ. 2566 ]50
7 ประกาศ เรื่อง การใช้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]73
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]88
9 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 [ 17 พ.ย. 2565 ]80
10 กฏบัตร [ 26 ต.ค. 2565 ]70
11 กฏบัตรตรวจสอบภายใน [ 12 พ.ค. 2565 ]140