เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ ตุลาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ พฤศจิกายน 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]22
3 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ ธันวาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]23
4 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ มกราคม 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]25
5 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ กุมภาพันธ์ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]30
6 รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ มีนาคม 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]24
7 รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]27
8 รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]139
9 รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]137
10 รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]129
11 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]128
12 รายงานประจำเดือน มกราคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]134
13 รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]136