เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2567 ]6
2 คู่มืองานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]3
3 คู่มือการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [ 2 ก.พ. 2566 ]47
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]39
5 การจัดทำการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [ 26 เม.ย. 2565 ]140
6 คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 มี.ค. 2565 ]145
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]150
8 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 31 มี.ค. 2565 ]140
9 คู่มือสรรถนะหลัก [ 31 มี.ค. 2565 ]144
10 งานทะเบียนและบัตรขั้นตอนการเพิ่มชื่อเข้า [ 31 มี.ค. 2565 ]153
11 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ [ 22 ก.พ. 2565 ]189
12 คู่มือการปฏิบัติงาน (งานรักษาความสะอาด) [ 22 ก.พ. 2565 ]179
13 คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) [ 15 ธ.ค. 2564 ]218
14 คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัย [ 17 พ.ย. 2564 ]260