เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [ 26 เม.ย. 2565 ]67
2 คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 มี.ค. 2565 ]69
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]70
4 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 31 มี.ค. 2565 ]66
5 คู่มือสรรถนะหลัก [ 31 มี.ค. 2565 ]69
6 งานทะเบียนและบัตรขั้นตอนการเพิ่มชื่อเข้า [ 31 มี.ค. 2565 ]75
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ [ 22 ก.พ. 2565 ]99
8 คู่มือการปฏิบัติงาน (งานรักษาความสะอาด) [ 22 ก.พ. 2565 ]99
9 คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) [ 15 ธ.ค. 2564 ]134
10 คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัย [ 17 พ.ย. 2564 ]161