เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [ 2 ก.พ. 2566 ]0
2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]0
3 การจัดทำการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [ 26 เม.ย. 2565 ]97
4 คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 มี.ค. 2565 ]103
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]107
6 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 31 มี.ค. 2565 ]100
7 คู่มือสรรถนะหลัก [ 31 มี.ค. 2565 ]103
8 งานทะเบียนและบัตรขั้นตอนการเพิ่มชื่อเข้า [ 31 มี.ค. 2565 ]110
9 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ [ 22 ก.พ. 2565 ]138
10 คู่มือการปฏิบัติงาน (งานรักษาความสะอาด) [ 22 ก.พ. 2565 ]138
11 คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) [ 15 ธ.ค. 2564 ]170
12 คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัย [ 17 พ.ย. 2564 ]211