เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 226/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 ส.ค. 2566 ]2
2 คำสั่ง ที่ 171/2566 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ ทต.น้ำสวย [ 1 มิ.ย. 2566 ]20
3 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 2 มี.ค. 2566 ]26
4 การมอบหมายงานให้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 2 มี.ค. 2566 ]24
5 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย แก้ไขครั้งที่ 3/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]20
6 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]19
7 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 1 พ.ย. 2565 ]19
8 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]19
9 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 1 พ.ย. 2565 ]16
10 การแบ่งงานและหน้าที่ [ 7 ก.ค. 2565 ]17
11 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 7 ก.ค. 2565 ]81
12 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 พ.ค. 2565 ]89
13 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 21 เม.ย. 2565 ]116
14 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 14 ต.ค. 2564 ]195
15 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 พ.ค. 2564 ]84
16 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 11 พ.ค. 2564 ]80
17 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 14 ธ.ค. 2563 ]219