เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 7 ก.ค. 2565 ]66
2 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 7 ก.ค. 2565 ]63
3 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 พ.ค. 2565 ]68
4 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 21 เม.ย. 2565 ]101
5 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 14 มี.ค. 2565 ]62
6 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 14 ต.ค. 2564 ]175
7 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 พ.ค. 2564 ]60
8 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 11 พ.ค. 2564 ]63
9 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 11 พ.ค. 2564 ]61
10 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 14 ธ.ค. 2563 ]202