เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 22 ม.ค. 2567 ]5
2 คำสั่ง ทต.น้ำสวย ที่ 377/2566 ลว. 1 ธ.ค. 66 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของ ทต.น้ำสวย [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
3 คำสั่ง ทต.น้ำสวย ที่ 378 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องแสกนลายนิ้วมือของ พนง.เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้างของ ทต.น้ำสวย [ 2 ต.ค. 2566 ]18
5 คำสั่งที่ 301/2566 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 29 ก.ย. 2566 ]21
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2566 ]15
7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานประจำปีของ พนง.เทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 67 [ 29 ก.ย. 2566 ]15
8 ระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของ พนง.เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง ของ ทต.น้ำสวย ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]16
9 คำสั่ง ที่ 226/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 ส.ค. 2566 ]21
10 คำสั่ง ที่ 171/2566 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ ทต.น้ำสวย [ 1 มิ.ย. 2566 ]39
11 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 2 มี.ค. 2566 ]47
12 การมอบหมายงานให้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 2 มี.ค. 2566 ]51
13 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย แก้ไขครั้งที่ 3/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]39
14 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]40
15 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 1 พ.ย. 2565 ]39
16 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]40
17 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 1 พ.ย. 2565 ]35
18 การแบ่งงานและหน้าที่ [ 7 ก.ค. 2565 ]39
19 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 7 ก.ค. 2565 ]102
20 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 พ.ค. 2565 ]109
 
หน้า 1|2