เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลน้ำสวย พ.ศ. 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
2 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]26
3 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]24
4 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]25
5 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]25
6 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลน้ำสวย พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]250