เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


                                                        โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


1. โครงการ "ผักสวนครัวรั้วกินได้ " การปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ
     -โดยการส่งทางท้องตลาด  ส่งตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

2. โครงการแปรรูปผลผลิตลำใย   ผลผลิตลำไยการแปรรูปแบบต่างๆ เก็บใว้ได้นาน
     - แบบเตาอบไฟฟ้า
     - เตาอบแบบใช้แก๊ช
     - แบบเตาอบธรรมชาติ(เตาถ่าน)

3. โครงการทอผ้าพื้นเมือง
     - ทอผ้าซิ้น
     - ทอผ้าทั่วไป
     - การออกแบบลายผ้า (ด้วย คอมพิวเตอร์ )

4. โครงการปลูกหอม กระเทียม โดยปลอดสารพิษ
     - การแปรรูปผลผลิต ( การทำกระเทียมอัดแคซูล)
     - การถนอมอาหารเก็บไว้กินนาน ๆ (การทำกระเทียมดอง)

5. โครงการปลูกพืชสุมนไพรไทย 
   
     - การปลูกพิชสมุนไพรแปลงใหญ่  (โดยรับซื้อจากสมาชิก )
     - การแปรรูปผลผลิตสมุนไพรส่งโรงงาน (การทำลูกประคบส่งออกต่างประเทศ)
     - แปรรูปผลผลิตสมุนไพรในชุมชน (สมุนไพรฟ้าทะลาลโจรอัดแคปซูล  ยาหม่องสมุนไพร

6. โครงการทำขนมเบรคอย่างง่าย
     - ผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพได้

7. โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
 
8. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ไก่พันธุ์ไข่

9. โครงการเพาะเลี้ยงเห็ด เห็ดเป่าฮื้อ เห็ดหนูขาว/ดำ เห็ดฟาง

ืช