เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


                                                        โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


1. โครงการ "ผักสวนครัวรั้วกินได้ " การปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ
     -โดยการส่งทางท้องตลาด  ส่งตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
       การแปรรูปผลผลิต  การอบแห้ง
2. โครงการแปรรูปผลผลิตลำขใย   ผลผลิตลำไยการแปรรูปแบบต่างๆ เก็บใว้ได้นาน
     - แบบเตาอบไฟฟ้า
     - เตาอบแบบใช้แก๊ช
     - แบบเตาอบธรรมชาติ(เตาถ่าน)

3. โครงการทอผ้าพื้นเมือง
     - ทอผ้าซิ้น
     - ทอผ้าทั่วไป
     - การออกแบบลายผ้า (ด้วย คอมพิวเตอร์ )

4. โครงการปลูกหอม กระเทียม โดยปลอดสารพิษ
     - การแปรรูปผลผลิต ( การทำกระเทียมอัดแคซูล)
     - การถนอมอาหารเก็บไว้กินนาน ๆ (การทำกระเทียมดอง)

5. โครงการปลูกพืชสุมนไพรไทย 
   
     - การปลูกพิชสมุนไพรแปลงใหญ่  (โดยรับซื้อจากสมาชิก )
     - การแปรรูปผลผลิตสมุนไพรส่งโรงงาน (การทำลูกประคบส่งออกต่างประเทศ)
     - แปรรูปผลผลิตสมุนไพรในชุมชน (สมุนไพรฟ้าทะลาลโจรอัดแคปซูล  ยาหม่องสมุนไพร ชาสมุนไพรต่างๆ)
     - สเปรย์ฉีดพ่นสมุนไพร
6. โครงการทำขนมเบรคอย่างง่าย

      - การอบรมผู้ที่สนใจสร้างอาชีพเสริมรายได้ การทำขนมอย่างง่ายเช่น ขนมคุกกี้  เค้ก ขนมไทย 
      - การนำผลิตภัณฆ์การเกษตร  มาแปรรู้ปเป็นขนม เช่น กล้วยอบน้ำผึ้ง  ข้าวเกรียบฝักทอง 
      - ผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม

7. โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
     -  การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า  เลี้ยงแบบธรรมชาติ   การเลี้ยงผึ้งโพรงป่าแบบนวัตกรรม
     -  การเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า  การเตรียม รังผึ้ง  คอนผึ่งโพรงป่า
     -  วิธีการหานางพญาผึ้ง  การหาแหล่งอาหารผึ้ง
     -  การแปรรูปผลผลิตผึ้งโพรงป่า   การเก็บน้ำหวานผึ้งโพรงป่า

8. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ไก่พันธุ์ไข่
     -  การสร้างโรงเรือนไก่พื้นเมือง  
     -  การเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
     -  การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่พิ้นเมือง / ไก่พันธุ์ไข่/ไก่เนื้อ
     -  แหล่งอาหาร/ การจัดการอาหาร/สูตรการผสมหัวอาหารไก่พื้นเมือง/ไก่เนื้อ/ไก่ไข่
     -  การจัดการเรื่องตลาด/การแปรรูป

9. โครงการเพาะเลี้ยงเห็ด

                - เห็ดเป่าฮื้อ เห็ดหูขาว/ดำ เห็ดฟาง  เห็ดนางฟ้า
                - ประเภทของโรงเรือนเพาะเห็ด
                - การอบรมให้ความรูู้กับผู้ที่สนใจเรื่องการเพาะเห็ด
                - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
                - การจัดการด้านการตลาด