เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1. โครงการ "ผักสวนครัวรั้วกินได้ " การปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ
     -โดยการส่งทางท้องตลาด  ส่งตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

2. โครงการแปรรูปผลผลิตลำใย   การอบแห้งลำไย
     - แบบเตาไฟฟ้า
     - แบบเตาอบธรรมชาติ

3. โครงการทอผ้าพื้นเมือง
     - ทอผ้าซิ้น
     - ทอผ้าทั่วไป

4. โครงการปลูกหอม กระเทียม ปลอดสารพิษ
     - การแปรรูปผลผลิต
     - การถนอมอาหารเก็บไว้กินนาน ๆ

5. โครงการปลูกสุมนไพรไทย
     - แปรรูปส่งโรงงาน
     - แปรรูปในชุมชน

6. โครงการทำขนมเบรคอย่างง่าย
     - ผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพได้

7. โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
 
8. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ไก่พันธุ์ไข่

9. โครงการเพาะเลี้ยงเห็ด เห็ดเป่าฮื้อ เห็ดหนูขาว/ดำ เห็ดฟาง