เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา


   

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ  อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเพีย อสม.ในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการรณรงค์ทำความสะอาดแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ณ ห้วยน้ำพุ (ข้างวัดเลียบ บ้านเพีย)

 
2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22