เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


รับมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม


วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเลย เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

2023-05-29
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-21
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-04
2022-12-26