เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่แจกแมส สำหรับประชาชนทั่วไป และถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้อวยพรปีใหม่ที่จะถึงนี้ ใน 6 ชุมชน


เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ร.ต.ท.สามารถ สร้อยพรม รองนายกเทศมนตรี นางสุพรรณี วีระเสรี รองนายกเทศมนตรี นางสาวจิรภา หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพงษ์พันธุ์ คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอำพล สีหา ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลน้ำสวย ลงพื้นที่แจกแมส สำหรับประชาชนทั่วไป และถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้อวยพรปีใหม่ที่จะถึงนี้ ใน 6 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนนามอน
- ชุมชนน้ำพุพัฒนา
- ชุมชนน้ำพุเหนือ
- ชุมชนโนนสวรรค์
- ชุมชนนาน้ำมัน
- ชุมชนวังแคน
2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22