เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่แจกแมส สำหรับประชาชนทั่วไป และถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้อวยพรปีใหม่ที่จะถึงนี้ ใน 6 ชุมชน


เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ร.ต.ท.สามารถ สร้อยพรม รองนายกเทศมนตรี นางสุพรรณี วีระเสรี รองนายกเทศมนตรี นางสาวจิรภา หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพงษ์พันธุ์ คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอำพล สีหา ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลน้ำสวย ลงพื้นที่แจกแมส สำหรับประชาชนทั่วไป และถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้อวยพรปีใหม่ที่จะถึงนี้ ใน 6 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนนามอน
- ชุมชนน้ำพุพัฒนา
- ชุมชนน้ำพุเหนือ
- ชุมชนโนนสวรรค์
- ชุมชนนาน้ำมัน
- ชุมชนวังแคน
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22
2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21