เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ร.ต.ท.สามารถ สร้อยพรม รองนายกเทศมนตรี นางสุพรรณี วีระเสรี รองนายกเทศมนตรี นางสาวจิรภา หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพงศ์พันธุ์ คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอำพล สีหา ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวยร่วมกับ นายภาสกร สุรชัยปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพีย สภ.นาดินดำ เจ้าหน้าที่ อสม. ชมรมผาเดิ่นร่วมใจ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สถานีเปรียบเทียบ สภ.นาดินดำ (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย) โดยมีนายชาญวิทย์ บัวหนอง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเลย ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22