เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


สืบสานประเพณี ลอยทงกระทง


เวลา 17:00 น. เทศบาลตำบลน้ำสวย โดย นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำสวย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ณ วัดเลียบ บ้านเพีย พร้อมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ คณะผู้บริหาร และทีมสภาเทศบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ หลังจากเสร็จพิธีดังกล่าว นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศบาลฯ ได้มอบกระทงจำนวน 100 ชิ้น ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน

2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22