เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


สืบสานประเพณี ลอยทงกระทง


เวลา 17:00 น. เทศบาลตำบลน้ำสวย โดย นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำสวย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ณ วัดเลียบ บ้านเพีย พร้อมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ คณะผู้บริหาร และทีมสภาเทศบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ หลังจากเสร็จพิธีดังกล่าว นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศบาลฯ ได้มอบกระทงจำนวน 100 ชิ้น ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน

2021-11-22
2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17