เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


เปิดแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย


ประชาสัมพันธ์ เปิดแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย โดยมีข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวดังนี้
1. ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าเขตวนอุทยานภูผาล้อม และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A
4. จำกัดนักท่องเที่ยว 50 คน / ช่วงเวลา
5. ในระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานภูผาล้อม ต้องปฏิบัติตามคำสังของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22