เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยให้เกียรติ และนายโสภณ  อริยะสุข ประธานในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลยสายตะวันออก ของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมผาล้อม เทศบาลตำบลน้ำสวย (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2)

2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17
2021-07-09