เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยให้เกียรติ และนายโสภณ  อริยะสุข ประธานในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลยสายตะวันออก ของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมผาล้อม เทศบาลตำบลน้ำสวย (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2)





2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22