เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย


วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564    โดย  นายคำศรี  ทิพราช ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย  นายอำพล สีหา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย ทั้งนี้ นายโสภณ อริยะสุข  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย  เสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564   เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย  ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2022-08-17
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10