เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


การเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกงบอุดหนุนเฉพาะกิจ


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:00 น. กองคลังเทศบาลตำบลน้ำสวย ได้กำหนดการเปิดซองเสนองราคาโดยวิธีคัดเลือกงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-08-17
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10