เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


การเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกงบอุดหนุนเฉพาะกิจ


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:00 น. กองคลังเทศบาลตำบลน้ำสวย ได้กำหนดการเปิดซองเสนองราคาโดยวิธีคัดเลือกงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17
2021-07-09