เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือแพทย์ขั้นพื้นฐาน


เมื่อวันที่ื 20 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น. นายโสภณ  อริยะสุข นายกเทศมนตรีำบลน้ำสวย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำสวย เข้าร่วมการเปิดพิธีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 - 24 กันยายน ณ ห้องประชุมผาล้อม เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยมีผู้อบรมคือ ตัวแทน อสม. ชมรมผาเดิ่นร่วมใจ และงานกู้ชีพ (EMS) เทศบาลตำบลน้ำสวยเข้าร่วมในครั้งนี้

2021-11-22
2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17