เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


ประกวดหมู่บ้าน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายโสภณ  อริยะสุข มอบให้คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานประเมินหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำหมู่บ้าน นายวิโรจน์  ทิพราช ผู้ใหญ่บ้านเพีย หมู่ 2 และชาวบ้านในเขตนั้นเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22
2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21