เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


ประกวดหมู่บ้าน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายโสภณ  อริยะสุข มอบให้คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานประเมินหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำหมู่บ้าน นายวิโรจน์  ทิพราช ผู้ใหญ่บ้านเพีย หมู่ 2 และชาวบ้านในเขตนั้นเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06