เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง


เทศบาลตำบลน้ำสวยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

และร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันอังคารและวันศุกร์

2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06