เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง


เทศบาลตำบลน้ำสวยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

และร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันอังคารและวันศุกร์

2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22
2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21