เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลน้ำสวย จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาผาบ่อง เทศบาลตำบลน้ำสวย


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลน้ำสวย จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาผาบ่อง เทศบาลตำบลน้ำสวย
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01