เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลน้ำสวย จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาผาบ่อง เทศบาลตำบลน้ำสวย


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลน้ำสวย จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาผาบ่อง เทศบาลตำบลน้ำสวย
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-07
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-29