เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและกองช่างร่วมกันออกปฏิบัติงานโดยตัดกิ่งไม้ตามบริเวณต่างๆในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยทั้งนี้รวมทั้งบริเวณที่พ่อแม่พี่น้องได้แจ้งเข้ามาด้วยครับ


กองสาธารณสุขและกองช่างร่วมกันออกปฏิบัติงานโดยตัดกิ่งไม้ตามบริเวณต่างๆในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยทั้งนี้รวมทั้งบริเวณที่พ่อแม่พี่น้องได้แจ้งเข้ามาด้วยครับ
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01