เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ