สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย
 ถนนไร่ทามสงเปลือย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4207-2127 แฟกซ์ : 0-4207-2127 E-mail : admin@numsuay.go.th
Powered By WNT.CO.TH